Katalogprogrammet

Nedan följer en kort beskrivning av hur katalogprogrammet fungerar. 

Startsidan

Startsidan som visas när katalogen öppnas innehåller två kolumner med knappar och en bild av telefonkatalogens framsida. Katalogen omfattar det år och den del som bilden visar.

Knapparna till höger om bilden används för att snabbt gå till katalogens olika delar:

Knapparna till vänster om bilden används för övriga funktioner:

Att bläddra i en katalogdel

Visningssida för katalogsida

Samtliga knappar på Startsidan leder till visningssidor som - med några få undantag - har samma utseende.

Knapparna överst på en visningssida används för Snabbval inom en katalogdel, för att  Kopiera visad sida till klippbordet, för att gå till programmets Startsida och för att Avsluta katalogprogrammet.

Knapparna på den andra raden används för att bläddra en sida eller fem sidor framåt eller bakåt och för att gå till katalogdelens först eller sista sida.

Att snabbvälja en sida i en katalogdel

Snabbvalssida inom en katalogdel

Med knappen Snabbval öppnas ett hjälpfönster som gör det möjligt att gå direkt till en viss sida i katalogdelen. Valet görs med de tre första bokstäverna i namnet på den abonnent som står först på resp sida. Genom att klicka på en rad i listan och sedan klicka på Sidval visas den valda sidan.

Att läsa en katalogsida

När en katalogsida öppnas är den anpassad till visningsfönstrets bredd för att texten skall blir så tydlig som möjligt. Då visas omkring 40 % av sidans höjd. För att se olika delar av sidan dras sidan uppåt eller nedåt med hjälp av muspekaren antingen direkt i bilden eller med rullningslisten.

Sidan kan förstoras och förminskas stegvis så att texten i varje steg blir dubbelt resp hälften så stor. Det går också att anpassa katalogsidan till visningsfönstrets höjd eller bredd.

Sidorna är inskannade så att bästa bildkvalité uppnås när bildskärmens inställning är 1024, 1280 eller 800 punkter på bredden och programmet anpassar sig automatiskt till de vanligaste höjdformaten. Andra upplösningar fungerar i de flesta fall också men bildkvalitén kan bli något sämre.

Att snabbvälja i Yrkesregistret

Snabbval av rubrik i yrkesregistret 

Med knappen Snabbval i Yrkesregistret öppnas ett hjälpfönster som visar de rubriker som finns i yrkesregistret. Genom att klicka på en rad i listan och sedan klicka på knappen Sidval visas den sida där rubriken finns. Dvs om det finns någon sådan sidan. Annars visas den första hänvisningssidan, dvs väljer man raden Ackuschörskor öppnas sidan med Barnmorskor. 

Att snabbvälja i Övriga sidor

Med knappen Snabbval i Övriga sidor öppnas ett hjälpfönster som visar en lista över de sidor som inte ingår i abonnentdelen eller i yrkesregistret. Genom att klicka på en rad i listan och sedan klicka på knappen Sidval visas den valda sidan.

Kartan över växelstationer

Kartan över växelstationer visar vilka stationer som ingår i katalogen.  Under knappen Snabbval finns en förteckning över samtliga växelstationerna och en ungefärlig anvisning om var på kartan resp station ligger.