Obs!
Katalogerna säljs inte för tillfället eftersom katalog- programmet genomgår en teknisk upp- datering.

foto

Om oss

"Vi på Eiconics" avser mig, Bengt Rosenberg.

Jag har utvecklat katalogprogrammet och tagit fram de första katalogerna lagrade på DVD-skivor.

Tanken på att skanna in och lagra gamla telefonkataloger på DVD-skivor väcktes ur mitt intresse för släktforskning. När jag vid ett tillfälle började söka efter personer i en gammal telefonkatalog upptäckte jag att den innehöll förvånansvärt många uppgifter som kunde styrka och komplettera den släktforskning jag höll på med.

I början hade jag avsikten att digitalisera katalogerna, dvs OCR-bearbeta katalogerna så att de blev digitalt sökbara. Det visade sig dock att denna ambitionsnivå var alldeles för hög. På grund av bl a katalogsidornas bakgrundsfärg och de många typsnitten fungerade OCR-läsningen dåligt och det skulle krävas mycket manuellt rättningsarbete för att få texten felfri. Dessutom skulle man förlora känslan och nöjet av att bläddra i en katalog och kanske gå miste om en del intressanta detaljer. Jag övergick därför till att utveckla ett program som var anpassat till katalogerna och som utnyttjade de möjligheter som datatekniken erbjuder för att visa katalogsidor och för att bläddra och förflytta sig i en katalog.

Under försöken med OCR-läsning upptäckte jag också att katalogerna innehöll många uppgifter som kan vara till nytta för den som är intresserad av lokalhistorisk forskning. I kataloger med abonnenter för Eskilstuna under 1930-talet kan man exempelvis finna att de som hade separat sommarbostad ofta angav telefonnumret dit och att de flesta sommarbostäderna låg vid Mälaren, främst Kvicksund, och med tågförbindelse till Eskilstuna. Vid den här tiden hade de flesta näringsidkare telefon och man kan finna att 1937 hade Norrköping 73 bagerier, 21 blomsterhandlare, 47 charkuturier, 50 handelsträdgårdar, 51 kafeér, 26 konditorier, 93 mjölkaffärer, 27 restauranger, 31 skoaffärer, 12 damskrädderier, 42 herrskrädderier och 141 speceriaffärer. Och givetvis mycket annat.

Telefonkatalogerna förmedlar också glimtar ur den tidens telefonhistoria. En samtalsperiod om 3 minuter mellan Stockholm och Norrköping 1937 kostade 50 öre under dagtid och 40 öre under morgon- och kvällstid medan en period mellan Göteborg och Norrköping kostade 90 resp 60 öre. En lyxblankett för telegram kostade 50 öre och avgiften gick till Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos. I katalogerna finns också en ansenlig mängd namngivna telefonister eftersom de hade tjänstetelefon.

Jag hoppas att katalogerna kommer att vara till nytta och nöje för flera än mig själv.