Obs!
Katalogerna säljs inte för tillfället eftersom katalog- programmet genomgår en teknisk upp- datering.

foto
Rikstelefonkatalogen 1937 del 3:2 på DVD

Katalogerna

Katalogsidorna är inskannade från använda Rikstelefonkataloger. Ibland kan man därför skönja att en katalog har varit välanvänd, speciellt gäller detta omslaget. Men varje katalog är - så vitt vi vet - komplett.

Katalogsidorna är lagrade i en databas och katalogprogrammet används för att visa katalogsidorna och bläddra i katalogen.

Katalogprogrammet och databasen för varje katalog är lagrade på en DVD-skiva tillsammans med installationsprogrammen.

Det som här kallas Katalogerna är alltså DVD-skivan som innehåller katalog-programmet, databasen och installationsprogrammen.

För närvarande säljer vi följande kataloger:

Malmö-delen 1937

Katalogen omfattar Kristianstads och Malmöhus län.

Katalogen innehåller 982 sidor vilket motsvarar 534 MB på hårddisken.

Pris: 320 kr inkl moms och porto.

Göteborgs-delen 1937

Katalogen omfattar Göteborgs och Bohus län, Hallands, Skaraborgs och Älvsborgs län.

Katalogen innehåller 1272 sidor vilket motsvarar 682 MB på hårddisken.

Pris: 320 kr inkl moms och porto.

Linköping-Norrköping-delen 1937

Katalogen omfattar Södermanlands och Östergötlands län.

Katalogen innehåller 497 sidor vilket motsvarar c:a 360 MB på hårddisken.

Pris: 320 kr inkl moms och porto.